ARHIVSKA STRAN / ARCHIVE PAGE

www.ukc-mb.si
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja.
MENI VSEBINA

Klinika za pediatrijo

Klinika za pediatrijo UKC Maribor je terciarna ustanova, v kateri se diagnostično obravnavajo in zdravijo novorojenci, dojenčki, otroci in mladostniki s širšega severovzhodnega dela Slovenije. Kot taka zagotavlja najvišjo strokovnost in omogoča obravnavo bolnih otrok v skladu s sodobnimi smernicami. Razvila se je z dobrim strokovnim in znanstveno-raziskovalnim delom iz temeljev prvega pediatričnega oddelka, ki je bil ustanovljen leta 1946. Od leta 2012 je organizirana v sedem samostojnih enot, ki omogočajo optimalno strokovno delo in razvoj. V okviru Klinike tako delujejo: 

  • Enota za intenzivno nego in terapijo otrok
  • Enota za otroško in mladostniško psihiatrijo
  • Enota za pediatrično gastroenterologijo in prehrano
  • Enota za pediatrično nefrologijo in arterijsko hipertenzijo
  • Enota za pediatrično nevrologijo
  • Enota za pediatrično pulmologijo, revmatologijo in alergologijo
  • Enota za splošno pediatrijo.

Pri svojem delu zaposleni tesno sodelujemo s pediatri in splošnimi zdravniki primarne ravni, z vsemi regijskimi pediatričnimi oddelki, predvsem s Pediatrično kliniko v Ljubljani, s specialisti drugih strok, pa tudi s pomembnimi centri v tujini. 

 

Naš cilj je ohranjanje dobrega strokovnega dela na vseh področjih pediatrije, ki mora biti timsko in multidisciplinarno, saj je le na tak način omogočena celostna obravnava otrok, poleg tega pa ohranitev kliničnosti in terciarnosti. Iz takšnega dela izvirajo dobro znanstveno-raziskovalno, pedagoško in vzgojno-izobraževalno delo, ki prvega nadgrajujejo in dopolnjujejo, in predstavljajo precejšen del naše dejavnosti. Veliko naših zdravnikov je na doktorskem študiju. Trenutno teče na oddelku tudi več raziskav, domačih in mednarodnih. Letno prirejamo tradicionalno Srečanje pediatrov in medicinskih sester z mednarodno udeležbo. 

 

Brez lažne skromnosti menimo, da smo v obravnavi otrok primerljivi z uglednimi evropskimi pediatričnimi klinikami, tako v izvajanju najsodobnejših diagnostičnih metod kot v zdravljenju. Pomemben nam je  tudi prijazen, korekten in pošten odnos do bolnikov in svojcev ter primerna raven komunikacije. Smo otroku prijazna bolnišnica, zato skrbimo, da bi se bolniki pri nas dobro počutili.

 

Klinika ima trenutno 60 postelj in letno hospitalno obravnava čez 4000 otrok. Povprečna zasedenost na letni ravni je 79%, povprečna ležalna doba manj kot 5 dni. V okviru Klinike deluje tudi 12 subspecialističnih ambulant, ki letno obravnavajo čez 13000 bolnikov. Omeniti velja tudi delovanje bolnišnične šole kot podružnice Osnovne šole Bojana Ilicha.

 

Vizija našega razvoja temelji na razvijanju vseh subspecialnosti pediatrije, s končnim ciljem najboljše strokovne obravnave posameznega, celostno obravnavanega bolnika. Posebno pozornost namenjamo razvoju posameznih centrov odličnosti in dolgoročnemu cilju, razvoju enot v klinične oddelke. 

 

healthywomenlifestyle.net/tamoxifen

healthywomenlifestyle.net

 

Telefonska centrala - informacije 02/321 1000 Nujna medicinska pomoč 112

Image
Text

Predstojnica Klinike:

izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

Image
Text

Strokovni vodja zdravstvene nege Klinike:

Monika Pevec, mag. zdr. – soc. manag., dipl. m. s.

Tel.: 02 / 321-22-00

Text

Tajnica oddelka

Karmen Obrul, posl. sekr.

tel.: 02/321-24-65

 

© UKC Maribor 2015

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%